آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انبر آهنگری

0

انبر آهنگری

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست«پادشاه» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می‌کند.اگر ببینی با انبر آهنگری مقداریآتش بیرون آوردی و به مردم دادی، تعبیرش این است که از پادشاه سود و منفعت بدست می‌آوری .

انبر آهنگری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم