آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انار- سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد(تعبیرهای مختلف). حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند(مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: ۱– پاکی دین و ایمان ۲– سود و منفعت ۳– علم مفید ۴– عمر طولانی ۵– زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش ۶– ذکر و یاد خداوند.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم