آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انار ترش

0

انار ترش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انار ترش، غم و اندوه است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

انار ترش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم