آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

امام علی (ع)

0

امام علی (ع)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی امام علی (ع) مهربان و شاد و خنده‌رو می‌باشد، تعبیرش این است که علم و کرامت و شجاعت و بخشندگی و سخاوت به دست می‌آوری.اگر ببینی حضرت علی (ع) در شهری زنده می‌باشد، یـعـنـی در آنجا عدل و انصاف و تقوی بوجود می‌آید و ظلم و ستم از آن شهر برطرف می‌شود و «بدعتگذاران» در آنجا خوار و ذلیل می‌شوند، ولی خصومت و دشمنی با آن‌ها وجود دارد .

امام علی (ع)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم