آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

امام حسن و حسین (ع)

0

امام حسن و حسین (ع)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن امام حسن و امام حسین (ع) این است که با یکی از بزرگان یا شخصی ارتباط برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری و سرانجام به درجه شهادت خواهی رسید .

امام حسن و حسین (ع)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم