آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

الک

0

الک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب الک، زن یا خدمتکاری فضول می‌باشد.اگر در خواب ببینی الک نو و بزرگی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که زنی فضول دوست تو شده یا خدمتکاری فضول خدمتکار تو می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران هم گفته‌اند: یـعـنـی مرد درستکاری خدمتکار و دوست تو می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای الک عبارتند از: ۱– مردی درستکار۲– زنی فضول۳– خدمتکار ۴– مقداری سود اندک.

الک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم