آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

افسون

0

افسون

منظور از افسون فقط جادو نیست و می‌تواند اموری خوب و شرعی باشد که از بلا و خطر جلوگیری کرده یا حتی بلا و زیان را از میان بردارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه ذکر و نام خداوند را بیاوری، افسون می‌کنی، تعبیرش انجام کار باطل است، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی افسون می‌کنی، تعبیرش فریب دادن مردم است مگر اینکه آن افسون با استفاده از آیات قرآن و نام‌های خداوند متعال باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی با قرآن و نام‌های خداوند افسون می‌کنی، یـعـنـی کار حق و راستی انجام می‌دهی که در اثر آن در دنیا و آخرت به تو خیر و نیکی می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر افسونگر در خواب ببیند از افسون کردن، خودش یا کس دیگری شفا و آسایش گرفته است، یـعـنـی از غم و ناراحتی نجات پیدا کرده و به خواسته‌اش می‌رسد، ولی اگر برخلاف این ببیند تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).

افسون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم