آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اعداد

0

اعداد

منظور از “تعداد” در اینجا به طور کلی هم می‌تواند یک “شماره” و “عدد” باشد، یعنی مثلاً یک عدد روی جائی نوشته شده باشد و… و یا “تعداد” هر چیزی باشد. مثلاً اگر گفته شده “تعبیر سه عدد از چیزی این است که به خواسته‌ات نمی‌رسی” یعنی سه عدد از چیزی و یا جائی و یا کسی و….

یک: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یک عدد از چیزی خوب و نیک می‌باشد. اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-۱۶۰)،‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر یک خوب می‌باشد .

دو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب دو عدد از چیزی، غم و اندوه می‌باشد.

سه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سه عدد از چیزی این است که کار تو به نتیجه‌ای نمی‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … قَالَ آیَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَیَالٍ سَوِیًّا _ … گفت: نشانه‌ات این باشد که سه شب تمام با مردم سخن گفتن نتوانی (مریم-۱۰)‌‌‌‌‌ و یا لفظ “سه” تعبیرش جدائی می‌باشد (زیرا لفظ “سه طلاقه کردن” می‌باشد).

چهار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چهار عدد از چیزی خوب و نیک است (البته هنگامی که همراه آن چیزی دیگری نباشد)، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَهٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ… _ …هیچ نجوای سه نفری نیست مگر آنکه او چهارمیشان است…(مجادله- ۷).

پنج: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پنج عدد از چیزی خوب و نیکو می‌باشد، البته به شرطی که نمازهای پنج گانه را به جا بیاوری.

شش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شش عدد از چیزی فوق‌العاده خوب می‌باشد و به خواسته‌ات می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ فِی سِتَّهِ اَیَّامٍ… _ …آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق کرد… (هود-۷).

هفت یا هشت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هفت یا هشت عدد از چیزی بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَهَ اَیَّامٍ حُسُومًا… _ … خداوند آن را(عذاب را) هفت شب و هشت روز بر آنان مسلط کرد… (حاقه-۷).

نه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر نه عدد از چیزی، زحمت و سختی، و همچنین فساد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …تِسْعَهُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الْاَرْضِ… _ … نه نفر بودند که در آن سرزمین فساد می‌کردند… (نمل- ۴۸).

ده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ده عدد از چیزی این است که به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تِلْکَ عَشَرَهٌ کَامِلَهٌ… _ …ده روز کامل می‌شود… (بقره-۱۹۶).

یازده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر یازده عدد از چیزی این است که کار و شغل تو در مدت طولانی به پایان می‌رسد.

دوازده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دوازده عدد از چیزی خوب و نیک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا… _ بدرستی که عدد ماه‌ها نزد خدا دوازده ماه است… [توبه-۳۶].

سیزده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سیزده عدد از چیزی این است که کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود.

چهارده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چهارده عدد از چیزی خوب است.

پانزده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پانزده عدد از چیزی این است که دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شوی.

شانزده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شانزده عدد از چیزی این است که کار تو خوب و نیکو می‌شود.

هفده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هفده عدد از چیزی این است که چیزهای زیادی تباه و نابود می‌شوند، ولی دوباره به حالت اول برمی‌گردند.

هجده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هجده عدد از چیزی این است که کار تو به نتیجه نمی‌رسد.

نوزده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر نوزده عدد از چیزی این است که خیلی سریع و به راحتی برای تو کار و مشکلی بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: لَوَّاحَهٌ لِّلْبَشَرِ-عَلَیْهَا تِسْعَهَ عَشَرَ _ سیاه کننده بشره پوست است-و نوزده فرشته بر آن موکل است(مدثر-۲۹و۳۰) (دفع بلا و گرفتاری).

بیست: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بیست عدد از چیزی این است که مال و اموال به دست می‌آوری و بر دشمن پیروز می‌شوی.

سی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سی عدد از چیزی این است که به کسی رو می‌اندازی و به خواستۀ خودت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَهً… _ ما با موسی سی شب قرار گذاشتیم…(اعراف، ۱۴۲).

چهل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چهل عدد از چیزی این است که کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود.

پنجاه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پنجاه عدد از چیزی رنج و شغل بی فائده می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اَلْفَ سَنَهٍ اِلَّا خَمْسِینَ عَامًا… _ … مدت هزار سال الّا پنجاه سال… (عنکبوت-۱۴) .

شصت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شصت عدد از چیزی این است که سوگندی به گردن تو خواهد افتاد که باید شصت روز روزه بگیری و یا شصت فقیر را طعام و غذا بدهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ… _ … دو ماه پی در پی روزه بگیرد… (نساء، ۹۲).

هفتاد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هفتاد عدد از چیزی این است که کار تو با تاخیر انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسد.

هشتاد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هشتاد عدد از چیزی این است که به اتهام زنا کردن تو را دستگیر می‌کنند و هشتاد ضربه شلاق به تو می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: …فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً… _ … آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید… (نور-۴).

نود: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر نود عدد از چیزی این است که با زن بزرگ‌زاده و ثروتمندی ازدواج می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَهً… _…نود و نه [میش] دارد… (ص-۲۳).

صد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر صد عدد از چیزی این است که پیروز می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مِّئَهٌ صَابِرَهٌ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ… _ …حال اگر از شما صد نفر خویشتن‌دار یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا می‌کنند… (انفال-۶۶). اگر«پادشاهی» در خواب ببیند با خودش صد سوار همراه دارد، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شود. اگر ببینی به تو صد عدد دانۀ گندم داده‌اند، یـعـنـی به تو خیر و برکت می‌رسد و زندگانی و معاش و معیشت تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فِی کُلِّ سُنبُلَهٍ مِّئَهُ… _ … در هر خوشه صد دانه باشد… (بقره-۲۶۱) .

دویست: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دویست عدد از چیزی این است که دشمن بر تو پیروز می‌شود.

سیصد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سیصد عدد از چیزی این است که دیر به خواسته‌ات می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَهٍ… _ و در غارشان سیصد سال بسر بردند… (کهف-۲۵).

چهارصد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چهارصد عدد از چیزی این است که بر دشمن پیروز می‌شوی، همان‌طور که پیامبر (ص) فرموده‌اند: خیر السرایا اربعمائه و خیر الجیوش اربعه الاف _ بهترین دسته‌ها [از لشکر] چهار صد نفر و بهترین لشکرها چهار هزار نفر می‌باشد.

پانصد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پانصد عدد از چیزی این است که کار خود را متوقف می‌کنی.

ششصد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ششصد عدد از چیزی این است که به مقصود خودت می‌رسی.

هفتصد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هفتصد عدد از چیزی این است که از کار سخت رها می‌شوی.

هشتصد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هشتصد عدد از چیزی این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.

هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هزار عدد از چیزی این است که دشمن را شکست می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَاِن یَکُن مِّنکُمْ اَلْفٌ یَغْلِبُواْ اَلْفَیْنِ بِاِذْنِ اللّهِ… _…و اگر از شما هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب می‌آیند به اذن خدا… (انفال-۶۶) .

سه هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سه هزار عدد از چیزی این است که قوت و نیرو به دست می‌آوری و به پیروزی می‌رسی.

چهارهزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چهار هزار عدد از چیزی ضرر و زیان می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).

پنج هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پنج هزار عدد از چیزی خوب و مبارک و فرخنده است.

شش هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شش هزار عدد از چیزی فتح کردن و نصرت و یاری می‌باشد.

هفت هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هفت هزار عدد از چیزی گشایش و آسانی و حل مشکلات می‌باشد.

هشت هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هشت هزار عدد از چیزی این است که کار تو منظم و رو به راه می‌شود.

نه هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر نه هزار عدد از چیزی بد می‌باشد.

ده هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر ده هزار عدد از چیزی ضرر و زیان است.

بیست هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بیست هزار عدد از چیزی این است که بر دشمن غلبه می‌کنی.

سی هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سی هزار عدد از چیزی پیروزی و غلبه می‌باشد.

چهل هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چهل هزار عدد از چیزی نصرت و کمک و یاری می‌باشد .

پنجاه هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر پنجاه هزار عدد از چیزی این است که گرفتار رنج و سختی خواهی ماند، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ اَلْفَ سَنَهٍ _…مقدار آن (روز قیامت) پنجاه هزار سال است (معارج-۴).

شصت هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر شصت هزار عدد از چیزی شادی و خوشحالی می‌باشد.

هفتاد هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هفتاد هزار عدد از چیزی این است که دشمن بر تو پیروز می‌شود.

هشتادهزار یا نود هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هشتاد هزار یا نود هزار عدد از چیزی این است که بر دشمن غلبه می‌کنی.

صد هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر صد هزار عدد از چیزی این است که به خواسته‌هایت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَهِ اَلْفٍ اَوْ یَزِیدُونَ _و او را به سوی شهری که صد هزار نفر و بلکه بیشتر بودند فرستادیم (صافات-۱۴۷) .

اعداد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم