آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اعجاز تمرکز فکر یا خودهیپنوتیزم

0

اعجاز تمرکز فکر یا خودهیپنوتیزم

اگر شما هنگام مطالعه هیچ فکری به مغزتان نمی آید و فقط به مطالب کتاب توجه دارید ، میتوان گفت تا حدود زیادی در کنکور و امتحانات موفقیت دارید و اگر هنگام مطالعه افکار مختلف و گوناگونی به مغز شما وارد میشود میتوان نود و نه درصد مطمئن شد که در کنکور و امتحانات موفقیتی نخواهید داشت . ملاحظه میفرمایید که سرحد و قلمرو موفقیت یا شکست در کنکور و امتحانات داشتن تمرکز فکر و یا نداشتن تمرکز هنگام مطالعه است و این است همان راز اصلی یا سر موفقیت در کنکور و امتحانات . همانطور که یک درخت ابتدا جوانه ای بیش نیست و به مرور بزرگ میشود ، قوی میشود ، رشد میکند و شاخ و برگ میدهد و نیرومند میشود ، تمرکز فکر هم همانگونه است . اگر راه تقویت و پرورش آن را بدانیم روز به روز قوی تر میشود ، درجه به درجه زیادتر میشود ، مثلا اگر در سال اول دبیرستان ۱۰ درجه تمرکز فکر دارید ، اگر راه پرورش آن را بدانید در سال دوم دبیرستان به ۲۰ درجه میرسد و در سال سوم دبیرستان به ۳۰ درجه میرسد و همینطور سال به سال قوی تر میشود ، تا به مرحله ای میرسد که اعجاز آفرین میشود.

درجه بندی ” خود هیپنوتیزم ” یا تمرکز فکر :

تمرکز فکر را به این دلیل خود هیپنوتیزم میگوییم که تعریف ” خود هیپنوتیزم “ ایجاد تمرکز فکر فوق العاده در خود است . در اینجا برای اینکه شما به اهمیت ” خود هیپنوتیزم ” یا تمرکز فکر فوق العاده خوب پی ببرید آن را به سه حالت معمولی ، متوسط و عالی تقسیم می کنیم و در سه بخش مورد بحث قرار میدهیم .

 

 

بخش اول

حالت معمولی خود هیپنوتیزم :

 

اگر شما به حالت معمولی خودهیپنوتیزم یا تمرکز فکر برسید ، هنگام مطالعه با یک یا چند بار مطالعه درسها را یاد میگیرند و در سر درس استاد میتوانید درس استاد را خوب بفهمید و در یادتان بماند ، در نتیجه قادر خواهید بود ، در کنکور و امتحانات موفق شوید .

 

بخش دوم 

پحالت متوسط خودهیپنوتیزم :

 

اگر شما بتوانید قدرت ذهنی و مغزی خود را به مرحله متوسط برسانید ، قادر خواهید بود با یکبار خواندن همه کتاب را حفظ شوید ، یعنی اگر هر کتابی را یک بار بخوانید سطر به سطر و کلمه به کلمه آن در ذهن شما باقی خواهد ماند و اگر در سر درس استاد و معلم باشید مغز شما مانند ضبط صوت همه گفته ها و درس های استاد را در خود ضبط خواهد کرد . در مرحله متوسطه تمرکز فکر شما می توانید همه خاطرات خود را بیاد بیاورید. هروقت اراده کنید می توانید همه درس های دوران دبستان و دبیرستان را بیاد بیاورید ، حتی می توانید همه خاطرات سنین کودکی را بیاد بیاورید . در حال هیپنوتیزم متوسط خاطرات سنین چند ماهگی نیز بیاد می آید. در زیر چند نمونه را به عنوان مثال ذکر میکنیم :

هیپنوتیزم خانم ” م ” :

 خانم ” م ” ۱۹ ساله را که در دوره آخر دبیرستان تحصیل میکرد و برای تقویت حافظه اش هیپنوتیزم میشد ، پس از طی مراحل ابتدایی هیپنوتیزم به او تلقین شد ، که شما هم اکنون در کلاس دوم ابتدایی هستید ، در سر کلاس نشسته اید ، از سوژه سوال شد :

س : چند نفر شاگرد سر کلاس هستند ؟

ج : ۳۶ نفر

س : اسم معلم شما چیست ؟

ج : خانم ربانی

س : در سمت چپ و راست شما چه کسی نشسته است ؟ اسمشان را بگویید .

ج : در سمت راست من دیوار است ولی در سمت چپ من زهرا نشسته است .

س : حالا شما مشغول نوشتن دیکته هستید ، خانم ربانی دارد به شما دیکته میگوید ، تندتر بنویسید که عقب نمانید .

س : معلم شما کجا را به شما دیکته میگوید ؟

ج : امسال به کلاس بالاتر میرویم .

سوژه عین مطالب را روی کاغذ می نوشت ، درست شبیه اینکه مشغول خواب دیدن است ، خواب میدید که در سر کلاس نشسته و مشغول نوشتن دیکته است و عین مطالب را روی کاغذ می نوشت.

به سوژه تلقین شد : دیکته تمام شد ، حالا پای تخته بروید ، خانم ربانی شما را صدا زد که پای تخته بروید . سوژه از

روی صندلی بلند شد و چند قدم جلوتر رفت و ایستاد .

س : کجا هستید ؟

ج : پای تخته هستم .

س : خانم ربانی به شما میگوید یکی از اشعار کتاب را بخوانید .

ج : سوژه شروع به خواندن شعر زاغ و کلاغ نمود.

حالا گچ بردارید و اسم خود را بنویسید ، سوژه یک تکیه گچ برداشت و به تصور اینکه روبر روی تخته است اسم خود را نوشت . حالا بروید و سر جای خود بنشینید. نوک انگشتان خود را روی پیشانی سوژه گذاشتم و گفتم حالا دیگر خواب کلاس را نمی بینید ، شما فقط عمیق و سنگین خوابیده اید .

حالا من سه شماره میشمارم به محض اینکه عدد سه را گفتم شما به سن پنج سالگی خواهید رفت .

( یک )… (دو)… (سه)

شما در سن پنج سالگی هستید.

سوژه شروع به گریه و داد و فریاد نمود ، پرسیده شد : چرا گریه می کنید . جواب داد : عروسکم را آب برد ، عروسکم را آب برد…

آهنگ صدایش کودکانه بود ، تلقین شد می توانی عروسکت را بگیری ، برو بگیر… عروسک را گرفتی ، در دستت است ، دیگر

گریه نمی کنی ، حالا خوشحال هستی داری میخندی ، سوژه در حالی که میخندید و عروسک خیالی اش را نوازش میکرد ، گفت : عروسکم خیس شده است !

 

pressing modern social buttons

تفسیر هیپنوتیزم بالا :

در هیپنوتیزم بالا این حقیقت علمی روشن می شود که یک شخص نوزده ساله میتواند خاطرات سنین ۷ سالگی و ۵ سالگی خود را مو به مو بخاطر بیاورد . خانم ” م” یک ارگانیزم است و می تواند در حال تمرکز فکر متوسط یا هیپنوتیزم متوسط خاطرات سنین کودکی خود را بخاطر بیاورد . و به همین دلیل می تواند تمام درس هایی را که از کلاس اول تا پنجم ابتدایی خوانده است بیاد بیاورد. از این حقیقت علمی می توان نتیجه گرفت که اگر شما دیپلم هستید احتیاجی به خواندن مجدد

درس های خود ندارید ، کافی است چند بار خود را هیپنوتیزم کنید و به خود تلقین کنید که همه درس هایی را که احتیاج دارید بیاد بیاورید . مثلا می خواهید درس هاس شیمی یا فیزیک یا ریاضیات یا علوم و یا هر درس دیگر دوره دوم یا سوم دبیرستان را بیاد بیاورید ، میتوانید خود را به مرحله متوسط خودهیپنوتیزم یا تمرکز فکر برسانید و به خود تلقین کنید که مطالب فلان کتاب را بیاد بیاورید . اگر توانسته باشید به آن درجه و مرحله ی معین رسیده باشید قطعا قادر خواهید بود تمام مطالب درسی سال های گذشته را بیاد بیاورید.

نتیجه :

در درجه و مرحله متوسط خودهیپنوتیزم یا تمرکز فکر میتوان درس های فراموش شده را بیاد آورد .

هیپنوتیزم آقای ” ک ” :

 در مرحله متوسط تمرکز فکر یا خودهیپنوتیزم میتوان خاطرات سنین چندماهگی را نیز بخاطر آورد . آقای ” ک ” ۲۱ ساله را هیپنوتیزم کردم و پس از طی مقدمات هیپنوتیزم به ایشان تلقین کردم که در سن ۱۵ سالگی هستید ، در کجا هستید و چه میکنید ، و سپس به سن ۱۰ سالگی و ۷ سالگی و ۳ سالگی ، برده شد و همه خاطرات خود را دقیقا بیاد آورد. در یک جلسه مهمانی بودیم ، پدر و مادرش نیز در این جلسه حضور داشتند و تمام گفته های سوژه را تایید میکردند ، تا اینکه به سوژه گفته شد : حالا شما در سن شش ماهگی هستید ، گرسنه هستید و دارید گریه می کنید . سوژه که ۲۱ سال داشت به حالت شش ماهگی درآمده و مانند و مانند یک کودک شش ماهه گریه میکرد . و کسانی که صدای او را از دور می شنیدند تصور میکردند که یک کودک شش ماهه است .

به سوژه تلقین شد : شما حالا دارید پستانک شیشه شیر را میمکید . سوژه در حالی که شروع به مکیدن کرد ، با

صدای مخصوص آرام آرام گریه اش قطع شد . بعد به سوژه تلقین شد که حالا شما در شکم مادرت هستی ، خاطرات رشد در شکم مادر را بیاد میاورید . شما در شکم مادرتان هستید ، قبل از تولد هستید .

س : در کجا هستید ؟

ج : در شکم مادرم .

س : چه میکنید ؟

ج : دست و پا میزنم .

خیلی تاریک است . سپس سوژه به سن عادی خودش بازگردانده شد و طبق روش علمی هیپنوتیزم از حالت تمرکز فوق العاده ی ذهن بیرون آمد و به سن طبیعی خودش بازگردانیده شد .

نتیجه :

در درجه و مرحله ی متوسط تمرکز فکر یا خودهیپنوتیزم میتوان درس های فراموش شده را بیاد آورد.

 

این مجموعه در پنج گام برای مدت چهل روز تهیه شده است که شما در هر گام تکنیکهای جدیدی را فرا خواهید گرفت و بعد از فراگیری به صورت عملی تمرین خواهید کرد.و با انجام هر گام قدرت تمرکز و درجه هیپنوتیزم شما بیشتر و عمیقتر خواهد شد.شما هم میتوانید هر گام را جدا جدا تهیه کنید و هم میتوانید همه را با هم در یک پکیج تهیه کنید.

5-2

دوره خود اموز خود هیپنوتیزمی یکی از روش های سریع وارد شدن به خلسه هیپنوتیزمی می باشد. هیپنوتیزم از بهترین روش های کار کردن بر روی ناخو اگاه و ضمیر باطن می باشد . در ضمن کسانیکه به طریقی با متافیزیک آشنا شده اند از خود هیپنوتیزمی برای تجربیات متافیزکی باید استفاده کنند.

خودهیپنوتیزمی به دلیل خلسه ای که ایجاد می کند می تواند تمرکز فکر کافی برای وارد شدن به ناخود اگاه یا بعد دیگر را فراهم کند .

ایجاد خود هیپنوتیزمی کار چندان ساده ای نمی باشد و کسانی که با موضوع کار کرده اند با این مشکل روبرو هستند که به راحتی نمی توانند در خلسه هیپنوتیزمی قرار گیرند اساتیدبا تجربیات زیادی که در زمینه هیپنوتیزم داشته اند اقدام به تهیه خود اموز خود هیپنوتیزمی نموده اند . این خود اموز به شما کمک می کند که تنها در طی دو هفته بتوانید به راحتی در خلسه قرار گیرید و خودتان را شرطی کنید .

این تکنیک کاملا موثر است و شما با خرید دوره خود هیپنوتیزمی یک استاد هیپنوتیزم به خانه برده اید و او شما را درمنزلتان هیپنوتیزم می کند و شما می توانید از مزایای خود هیپنوتیزم در زمینه روانشناسی یا متافیزیک استفاده کنید .

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

 

مجموعه کامل خود آموز خود هیپنوتیزم که شامل ۶ درس و یه دوره ۴۰ روزه می باشد که شما در مدت این ۴۰ روز به مرحله عمیق هیپنوتیزم میرود

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم