آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اشک

0

اشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد، یـعـنـی مال و اموال خود را خرج می‌کنی.اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک می‌باشد، یـعـنـی به تو حرف طعنه‌آمیز می‌زنند.اگر ببینی در چشم تو به جای اشک، گرد و خاک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن گرد و خاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به اشک آمدن از چشم عبارتند از: ۱– شادی و نشاط ۲– غم و اندوه ۳– نعمت.

اشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم