آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اشتغال

0

اشتغال

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید .اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است، یا اگر ببینی بعضی از شغل‌ها بد و بعضی خوب هستند، هر کدام که زیادتر و قابل توجه‌تر باشند تعبیرش به آن‌ها بازمی‌گردد.

اشتغال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم