آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اشترغاز

0

اشترغاز

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب اشترغاز، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی اشترغاز به دست آورده‌ای، یا کسی به تو داده است و از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری)، ولی اگر ببینی آن را به کسی داده‌ای یا فروخته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

اشترغاز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم