آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسپرزه – گیاهان داروئی

0

تعبیرهای کلی

(اول روش تعبیر را مطالعه کن و در صورتی که در آن گفته شده تعبیرها را مطالعه کنید می توانی مطالب این صفحه را بخوانی).در اینجا از تعبیرهای مختلفی که در مورد گیاهان داروئی مختلف آمده می‌توان فهمید که:

● تعبیر خواب دیدن یا داشتن گیاه داروئی غم و اندوه می‌باشد (در بعضی از موارد نیز تعبیر آن دشمنی یا بیماری و یا ضرر و زیان گفته شده است).

● تعبیر خوردن گیاه داروئی (اگر برای درمان نباشد) ضرر و زیان می‌باشد (در برخی از موارد نیز غم و اندوه و یا بیماری گفته شده است).

● ولی اگر ببینی گیاه داروئی را برای درمان بیماری خورده‌ای و بهبود پیداکرده‌ای، تعبیرش سود و خیر و منفعت و خوبی و تندرستی می‌باشد، ولی اگر بهبود پیدا نکردی، تعبیرش ضرر و زیان و یا بیماری است.

● تعبیر خواب دور ریختن و دور کردن گیاه داروئی خلاصی و رهائی از چیزهای بدی که در ابتدا به آن اشاره شد، یعنی رهائی از غم و اندوه و دشمنی و….(تقریباً تمامی گیاهان داروئی که در اینجا به تعبیر آنها پرداخته شده و موارد بالا از روی تعبیر آن‌ها برداشت شده دارای طعم تلخ و بدی هستند، بنابراین شاید بتوان موارد بالا را در مورد سایر گیاهان داروئی تلخ و بدمزه نیز در نظر گرفت.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم