آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسهال

0

اسهال

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، تعبیرش این است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اسهال عبارتند از (البته اگر اسهال در محل مخصوص به خودش باشد): ۱– مال حرام ۲– گشایش ۳– خرج کردن مال برای عیال و زن خود۴– دور شدن غم و اندوه.

اسهال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم