آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسفناج

0

اسفناج

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب اسفناج، غم و اندوه و فکر پریشان است و تعبیر خوردنش، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ولی اگر ببینی اسفناج همراه گوشت پخته و روغن است و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه چیزی که خورده‌ای سود و منفعت بدست می‌آوری.

اسفناج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم