آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسرافیل

0

اسرافیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اسرافیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که قوت و بزرگی به دست می‌آوری و عالم و دانا خواهی شد و در آن سرزمین ایمنی برقرار می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل خنده‌رو می‌باشد و شاد و خوشحال به تو نگاه می‌کند، یـعـنـی از طرف پادشاه به تو خیر و ایمنی می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل با خشم و غضب به تو نگاه می‌کند، یـعـنـی «پادشاه» آن سرزمین بر تو خشم و غضب می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل به تو نامۀ مهر شده‌ای داده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.اگر ببینی اسرافیل تو را صدا زد و ناپدید شد، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل «صور» در دست دارد و در آن دمیده است، یـعـنـی در آنجا فتنه و بلا و گرفتاری و رنج و سختی و ترس بوجود می‌آید (زیرا هنگام قیامت از طرف خداوند مأمور به دمیدن در صور خود می‌باشد)، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْاَرْضِ… _ و در صور دمیده می‌شود که ناگهان آنچه جنبده‌ای در آسمان‌ها و هر کس که در زمین است می‌میرند… (زمر-۶۸)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل اندوهگین می‌باشد و در صور خود دمیده‌ است، طوریکه صدای آن را شنیده‌ای، یـعـنـی در آن مکان مرگ و میر بسیاری به وجود می‌آید. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل در شهری قرار دارد و صور در دستش می‌باشد، ولی در آن نمی‌دمد، یـعـنـی مردم آن شهر دچار بیم و ترس می‌شود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل صور دارد، یـعـنـی در آن مکان عدل و داد و ایمنی بوجود می‌آید و ظالمان هلاک می‌شوند.

اسرافیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم