آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

استفراغ

0

استفراغ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی راحت و آسان استفراغ کرده‌ای، تعبیرش این است که از گناه و معصیت توبه می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی استفراغ کردی و دوباره آن را خورده‌ای، یـعـنـی چیزی را که به کسی بخشیده‌ای از او پس خواهی گرفت.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی استفراغ کنی، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش ضرر و زیان مالی و انجام گناه و معصیت می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای استفراغ کردن عبارتند از: ۱– توبه کردن ۲– پشیمانی ۳– مضرت ۴– رهایی از غم و اندوه ۵– بازگردانی و ادای امانت ۶– گشایش و رو به راه شدن کارهای گره خورده و بسته شده.

استفراغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم