آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسب – سایر موارد

0

سایر موارد

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اسب تو را دزدیده است، تعبیرش این است که احتمال دارد زن تو هلاک شود.اگر ببینی اسب تو گم شده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.اگر ببینی اسب خود را فروخته‌ای، یـعـنـی از عزت و مقام تو کاسته می‌شود یا زنت از تو طلاق می‌گیرد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.تعبیر خواب مدفوع و پِهِن اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: که مساله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید (به خاطر اینکه چهارپایان دروغ نمی‌گویند).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسب با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی کاری می‌کنی که مردم دچار شگفتی و حیرت می‌شوند.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی اسب زمین خورد و زود بلند شد، یـعـنـی کار تو دچار اشکال می‌شود، ولی دوباره درست خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اسب عبارتند از: ۱– عزت ۲– مرتبه و مقام ۳– فرمانروائی ۴– بزرگی ۵– خیر و برکت (رسول خدا (ص) فرموده‌اند: اَلْخَیْرُ مَعْقودٌ بِنَواصِی الْخَیْلِ، وَ الْبَرکَهُ اِلی یَومِ الْقِیمَهِ، وَ الذُّلُ فی اَدْبارِ الْبَقَر تا قیامت خیر و برکت بر پیشانی اسب بسته شده و گره خورده و ذلت و خواری در پشت گاو

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم