آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ازدواج

0

تعبیرهای کلی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: احتمال دارد از دنیا بروی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: شخصی را به هلاکت می‌رسانی .جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده و او را به خانۀ شوهر  میبرند، یـعـنـی عمر او به پایان رسیده است و از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، یـعـنـی شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو می‌باشد. 

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم