آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اذان

0

محل اذان

آشنا یا ناآشنا: ابن سیرین می‌گوید: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوکَ رِجَالًا… _و به او گفتیم مردم را ندای حج ده تا پیاده سوی تو آیند… (حج-۲۷)، ولی اگر اذان را در جای نا آشنایی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مسالۀ ناخوشایند و ناگواری برای تو بوجود می‌آید، ولی اگر شخصی «فاسق» این خواب ببیند، یـعـنـی او را به اتهام دزدی و سرقت دستگیر می‌کنند.

قافله یا محل لشکر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

زندان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز  کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

کوه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه»حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی، ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند.

مسجد یا مناره: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، یـعـنـی مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-۲۷)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی بزرگی و فرمانروائی به دست می‌آوری.

حمام: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی داخل حمام اذان می‌گویی، یـعـنـی حال و روز تو در دین و دنیا بد می‌باشد.

رختخواب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بستر خوابیده و اذان می‌گویی، یـعـنـی با زنت الفت و دوستی خواهی داشت.

خانه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی فقیر و ناتوان می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو به هلاکت می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در گوشۀ خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی در کار حق خیانت می‌کنی.

چاه یا سردابه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی به زودی به مسافرتی می‌روی و به مدت طولانی در آن سفر که همراه رنج و بلا و گرفتاری می‌باشد، خواهی ماند.

کوچه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کوچه اذان می‌گویی، تعبیرش جاسوسی می‌باشد. 

محل اذان 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم