آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ادرار

0

ادرار

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب ادرار، مال حرام می‌باشد. اگر در خواب ببینی ادرار خورده‌ای، تعبیرش این است که از مال حرام مصرف می‌کنی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای، یـعـنـی با زنی از مردم آنجا ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای زن خودت خرج می‌کنی ولی عوض آن به تو برمی‌گردد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ _ … و آنچه که انفاق کنید او جایش را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است (سبا-۳۹).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در مکانی ادرار می‌کنی که مخصوص این کار نیست، اگر غمگین و بدهکار هستی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی و بدهی تو پرداخت می‌شود، ولی اگر ثروتمند هستی، یـعـنـی به اندازه‌ای که ادرار کرده‌ای دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس تو آلودۀ به ادرار شده است، یـعـنـی مال و اموال خود را برای فرزندت خرج می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، صاحب فرزندی ناقص می‌شوی. اگر ببینی به جای ادرار، چرک بیرون می‌آید، صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مردم از ادرار تو مسح می‌کنند، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی که مردم از او پیروی می‌کنند.اگر ببینی به طور کامل ادرار نکرده‌ای و مقداری را نگه داشته‌ای، یـعـنـی مقداری از مال و اموال تو می‌رود و مقداری از غم و اندوه تو نیز از بین خواهد رفت. 

ادرار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم