آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اخگر (پاره‌ای از آتش)

0

اخگر (پاره‌ای از آتش)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اخگر روشنی ببینی، تعبیرش این است که نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، یـعـنـی کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

اخگر (پاره‌ای از آتش)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم