آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اخته

0

اخته

[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد.]ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.اگر در خواب ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی می‌بخشی، یـعـنـی فرزندان تو را متعلق و منسوب به شخص دیگری می‌کنند، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری گفته است: اگر ببینی بیضه خودت را با میل و رغبت به کسی می‌بخشی، یـعـنـی فرزند زنازاده و حرام‌زاده‌ای خواهی داشت که پدرش شخص دیگری است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بیضه‌ تو بریده شده یا افتاده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود ‌‌‌‌‌ و تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی بیضه‌ات را از ته بریده‌اند، یـعـنـی قوت تو از دست می‌رود. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بیضۀ سمت چپ را بیرون کشیدی و انداختی، یـعـنـی فرزند تو هلاک می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به اخته عبارتند از: ۱– انسان زاهد ۲– دیدن فرشته ۳– عبادت کردن. 

اخته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم