آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابلیس

0

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ابلیس، دشمنی بددین و دروغگو و زن فریبنده و بی‌شرم و ناامید از نیکی می‌باشد که به همه بدی و شر و فساد را یاد می‌دهد.  

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم