آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابلیس – درگیری یا غلبه

0

درگیری یا غلبه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی بر ابلیس غلبه نموده‌ای (بدون جنگ و درگیری)، تعبیرش این است که تمایل به خیر و درستی خواهی داشت، ولی اگر ببینی ابلیس بر تو غلبه نموده، یـعـنـی تمایل به گناه و فساد خواهی داشت.اگر ببینی در گردن ابلیس “غل” انداخته‌ای، یـعـنـی افراد دیندار و درستکار شاد و خوشحال می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، یـعـنـی حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی.اگر ببینی ابلیس را کشته‌ای، یـعـنـی بر نفس خودت غلبه می‌کنی و راه درستکاری را ادامه می‌دهی . 

درگیری یا غلبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم