آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابریشم – تعبیر کلی

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابریشم خام، سود و منفعت می‌باشد، و تعبیر ابریشم پخته بهتر از خام است. اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، ولی اگر سفید باشد، تعبیرش سود و منفعت است .

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم