آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابریشم – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ابریشم یا ابریشم خام خود را از دست داده‌ای یا نابود شده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سجادۀ ابریشمی داری، یـعـنـی طاعت و عبادت و نماز را به طور ریاکارانه و برای خشنودی مردم انجام می‌دهی و دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد.اگر ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن«فاسق» را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با ابریشم خام نخریسی می‌نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم