آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آیات – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی حافظ قرآن شده‌ای، یـعـنـی علم و امانت را نگه داشته و حفظ خواهی کرد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مجلس قرائت قرآن مشغول گریه کردن هستی، یـعـنـی خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را رها کرده‌ای و صحف می‌خوانی، یـعـنـی به دین‌های دیگر تمایل داری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی افسون می‌کنی، تعبیرش فریب دادن مردم است مگر اینکه آن افسون با استفاده از آیات قرآن و نام‌های خداوند متعال باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی با قرآن و نام‌های خداوند افسون می‌کنی، یـعـنـی کار حق و راستی انجام می‌دهی که در اثر آن در دنیا و آخرت به تو خیر و نیکی می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را بلند می‌خوانی، یـعـنـی کار تو بهتر شده و پیشرفت می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر صدای آواز قرآن را شنیده باشی (خواندن قرآن با صوت)، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و محکم می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی “کتاب” قرآن را باز کرده‌ای و می‌خوانی یا در آن نگاه می‌کنی، یـعـنـی علم و حکمت می‌آموزی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را ختم کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته‌های خودت خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: عمر تو به سر رسیده و ختم شده و از دنیا می‌روی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نصف قرآن را خوانده‌ای، یـعـنـی نصف عمر تو تمام شده است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک هفتم قرآن را خوانده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.اگر کسی که نمی‌تواند قرآن بخواند، در خواب ببیند که می‌تواند قرآن بخواند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌رود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اقْرَاْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا _ و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه کرده‌ای که تو خود تنها برای رسیدگی بحساب خویش ‍ کافی هستی (اسراء-۱۴).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی وقتی که دست تو قطع شد، در حال قرآن خواندن هستی، یـعـنـی دیگر گناه و معصیت نخواهی کرد و راه خیر و نیک را ادامه می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن می‌خوانی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قرآن خواندن عبارتند از: ۱– سلامت شدن و ایمنی از آفت‌ها ۲– ثروتمندی ۳– رسیدن به خواستۀ قلبی و کامیابی ۴– نصیحت مردم به دوری کردن از گناهان. 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم