آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آواز

0

آواز

[هر نوع سرود و آواز نشاط انگیز و مهیج و آهنگین و موزون.]ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرود گفتن، حرف باطل می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش برای بزرگان رسوائی و برای فقرا غم و اندوه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرود می‌گویی، یـعـنـی حرف باطل می‌زنی و دچار غم و اندوه می‌شوی. اگر ببینی سرود را با ساز و نوا اجرا می‌کنی، تعبیرش مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی سرود می‌گویند و تو هم میشنوی، یـعـنـی حرف دروغ میشنوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سرود گفتن عبارتند از: ۱– حرف باطل ۲– غم و اندوه ۳– مصیبت ۴– رسوائی ۵– جنگ ۶– آموختن علم و حکمت.

آواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم