آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آهک

0

     آهک

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد. اگر ببینی دیواری را از سنگ و آهک ساخته‌ای، تعبیرش این است که فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت نیستی .تعبیرهای آهک عبارتند از: ۱– خبر بد۲– حرف‌های زشت و ناپسند ۳– کارهای سخت (دفع بلا و گرفتاری).

آهک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم