آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آهن

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که “ساخته شده” باشد [آهنی که آن را به صورت ابزار و وسیله و چیزی درآورده باشند]، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر “ساخته شده” نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری.اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آهنی که به تو داده‌اند مال و اموال مادی به تو می‌بخشند. 

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم