آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آهنگ

0

آهنگ

به طور کلی از تعبیرهای مختلفی که در مورد سازها و آلت‌های موسیقی وجود دارد می‌توان اینطور فهمیدکه:۱– اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را نواختهباشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .۲– اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی راشنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌شنوی.۳– اگر “چندین” ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوید.۴– اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می‌زنی تعبیرش این است که از دنیا می‌روی یا بیماری تو بدتر می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).۵– اگر ببینی ساز را شکستی یا دور انداخته‌ای و یا آن را از دست داده‌ای و… تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به احتمال خیلی خیلی زیاد از دروغ گفتن توبه می‌کنی.ولی چون مواردی که در بالا گفته شد کلی بوده و موارد خاصی هم وجود دارد، بنابراین اگر در مورد ساز و آلت موسیقی خاصی چیزی دیده‌ای، در ابتدا به تعبیر همان مراجعه کن، ولی اگر چیزی پیدا نکردی می‌توانی از مطالب بالا استفاده کنی.

آهنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم