آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آمیزش با غیر مسلمان

0

آمیزش با غیر مسلمان

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.

آمیزش با غیر مسلمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم