آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آموزش هشت حرکت یوگا برای درمان شانه و گردن

0

آموزش هشت حرکت یوگا برای درمان شانه و گردن

یکی از مهم ترین درس های من در آموزش معلم یوگااین است که همه چیز در بدن متصل است. بنابراین، هنگامی که گردن من لطمه می زند، آن را معمولا چیزی در گردن من، بلکه چیزی در شانه های من و یا قسمت فوقانی پشت که در حال راه اندازی آن نیست. توجه به این مقدمه، من هم قرار داده ام . ??????

هر تمرین را به ارامی باید انجام بدید و هر حرکت باید۳ ست ۱۰ ثانیه ای انجام داد.قبل از ان باید گردن و شانه تان را گرم کنید ?????

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم