آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آموزش عــــلـــوم عرفانی بــــاطــــل ســــحــــر مجرب

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر

آموزش علوم غریبه باطل سحر مجرب

آموزش علوم غریبه باطل سحر مجرب

1

برای نزدیک کردن زن و مردی که بوسیله سحر بین آنها جدائی افتاده بشرح زیر عمل کن.برای مرد در برج حمل و در ساعت مشتری و برای زن در ساعت زهره وفق فوق را با مشک و زعفران بنویس در چهار گوشه آن اسامی دو طرف را نوشته و در چهار ضلع اطراف آن اسماء رئوس ارباع را بنویس و بده طرفین همراه داشته باشند و بر یک لیوان آب هم ۴۱ بار دعای زیر را بخوان و پس از دمیدن بر آن طرفین بنوشند باذن الله سحر باطل شده طرفین به صلح و آشتی درایند.

(فَلَمَا رَاَینَهُ اَکبَرنَهُ وَقَطَعنَ اَیدِیَهِنَ وَقُلنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَراً اِن هَذَا اِلاَ مَلَکٌ کَریمٌ*

زُیِنَ لِنَاسِ حُبُ الشَهَواتٍ مِنَ النِسَاءِ وَ البَنینَ وَالقَنَاطِرِ المُنطَرَهِ مِنَ الذَهَبِ وَالفِضَهِ وَالخَیلیلِ المُسَوَمَهِ وَالاَنعَامِ وَالحَرثِ*ذَلِکَ مَتَاعُ الحَیَاهِ الدُنیَا*وَاللهُ عِندَهُ حُسنُ المَآبِ*وَلَقَد زَیَنَا السَماءَ الدُنیابِمَصَابِیحَ*فَلَمَا اَلقَوا قَالَ مَا جِئتُم بِهِ السحرُ*اِنَ اللهَ سَیُر….*اِنَ اللهَ لاَیُصلِحُ المُفسِدینَ*لَیَاخِیمٍ لَیَالَغوٍ لَیَافُورٍ لَیَارُوثٍ لَیَارُوغِ لَیَارُوشٍ لَیَاشَلَشٍ*).

در صورت داشتن هر گونه مشکل و یا پیچیدگی در امور زندگی شک نکنید که دچار حق الناس می باشید و به فکر این باشید که دینتان را بر طرف کنید و پیشنهاد می کنم بعد از ن حتما از مجموعه باطل سحر استفاده کنید و با رعایت آداب و قوائد یک باطل سحر برای خود و خانواده تان انجام دهید.

برای آگاهی از زمان و و نحوه استفاده کردن و قوائد و آداب استفاده از تعویذات حتمام مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر را تهیه نمایید

bsb


نظرات بسته میباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم