آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آموزش شش حرکت یوگا برای افزایش خلق و خوی

0

آموزش شش حرکت یوگا برای افزایش خلق و خوی

حرکت افزایش خلق و خوی که با این شش حرکت اعتماد به نفس و  کاهش افکار منفی شما  افزایش پیدا میکند.شما باید حر کت را  سه بار و هر بار بایدیک دقیقه انجام دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم