آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آلو

0

آلو

(قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر وقتی که در بیداری فصل آلوی سرخ یا سیاه باشد در خواب آن را ببینی، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.اگر وقتی که در بیداری فصل آلوی زرد یا سرخ و یا سیاه باشد در خواب ببینی از آن به دست آورده‌ای، یا کسی به تو داده و خورده‌ای(اگر طعم آن شیرین باشد)، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال بدست می‌آوری.اگر زمانی که فصل آلوی زرد نیست در خواب ببینی که از آن خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه و مصیبت و دشمنی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت آلو زرد شخصی بیمار می‌باشد. تعبیر درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.

آلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم