آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آلودگی – لباس کثیف

0

لباس کثیف

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس چرک و کثیف از هر نوعی که باشد، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس چرک داری، یـعـنـی فرد فاسد و بدکاری خواهی بود و دین و دنیای تو تباه می‌شود، جابر مغربی می‌گوید: لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، یـعـنـی دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه‌تر و پاره‌تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می‌شود و احتمالاً هلاک می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، یـعـنـی اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شلوار کثیف و چرکینی داری، تعبیرش عقوبت و کیفر می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ… _ … [لباسشان] از قیر است و [آتش] چهره‌هایشان را پوشانده است…(ابراهیم-۵۰).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سردرد داری و مثل قصاب‌ها لباس کثیفی پوشیده‌ای، تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث غم و اندوه تو می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدن یا لباس خودت را آلوده به قطران کرده‌ای، یـعـنـی لباس حرام می‌پوشی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی(تعبیرهای مختلف). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لباس یا بدن تو با زغال سیاه شده است، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود. اگر ببینی مرکب لباس تو را سیاه کرده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد، ولی اگر «دبیر» هستی، یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور خواهی شد.اگر ببینی به سبب مرده‌ها لباس تو چرکی شده است، یـعـنـی دین تو در فساد، ولی دنیای تو درست و برقرار خواهد بود.اگر ببینی لباس تو آلوده به آب دهان سگ شده است، یـعـنـی از دشمن رنجیده و آزرده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌های کهنه را انجام می‌دهی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند.

لباس کثیف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم