آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آلت تناسلی مرد

0

در اینجا منظور از آلـــــت تــــناسلی مرد، ذَکَر (یا در اصطلاح عامیانه کــــــــیر) می‌باشد. برای مشاهدۀ تعبیرهای مربوط به بیضه می‌بایست به تعبیر خواب بیضه مراجعه نمایید.

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی، بزرگی و شهرت و فرزند می‌باشد.

تعبیر کلی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم