آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آفتابه

0

آفتابه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آفتابه، زنی خدمتکار یا «کنیزک» می‌باشد که چراغ و روشنی خانه را به او میسپارند، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش خدمتکار گروهی است که از او اطاعت کرده و با او مخالفت نمی‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آفتابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که دارای خدمتکار یا کنیزکی می‌شوی که خصوصیت آن گفته شد.اگر ببینی آفتابۀ تو شکسته است، یـعـنـی آن کنیزک یا زن خدمتکار بیمار شده یا اینکه از دنیا می‌رود. اگر ببینی آفتابه‌ات از دست رفته یا نابود شده است، یـعـنـی آن کنیزک یا خدمتکار فرار می‌کند یا اینکه از تو جدا می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آفتابه عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳– کنیزک ۴– قوام ۵– بدن ۶– عمر طولانی ۷– مال و نعمت ۸– خیر و برکت ۹– آسایش و راحتی زنان .

آفتابه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم