آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آش سماق (تتماج)

0

آش سماق (تتماج)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن از افراد سپاهی و لشکری خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی آش سماق را با گوشت گاو یا خرگوش و کشک و ماست ترش می‌خوری، یـعـنـی از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آش سماق با گوشت خرگوش یا چیزی ترش، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).

آش سماق (تتماج)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم