آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آش سرکه

0

آش سرکه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای، تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری .اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای، یـعـنـی عمر طولانی بدست می‌آوری و به وسیله برخی افراد حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته‌ای، یـعـنـی به اندازۀ کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می‌آوری.

آش سرکه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم