آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آش زیره (زیره باج)

0

آش زیره (زیره باج)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن آش زیره، دشمنی و غم و اندوه می‌باشد.

آش زیره (زیره باج)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم