آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آشپزی – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتش روشن کرده‌ای تا حلوا بپزی، تعبیرش این است که به تو حرف خوب و پسندیده‌ای می‌زنند .اگر در خواب ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.اگر ببینی زیر دیگی که داخلش گوشت یا چیز دیگری است، آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن به «کدبانو» سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر غذائی در آن دیگ نباشد، یـعـنـی به خاطر آن کار دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم