آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آشپزخانه

0

آشپزخانه

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب آشپزخانه، زنی خدمتکار می‌باشد. اگر ببینی که آشپزخانه برای تو نمی‌باشد، تعبیر خوب و بد آن به صاحب آشپزخانه برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، تعبیرش این است که زنی دیندار نصیب تو می‌شود.

آشپزخانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم