آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آشتی

0

آشتی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کسی آشتی کرده‌ای، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرهای آشتی کردن عبارتند از: ۱– طولانی بودن عمر ۲– قوت و نیرو ۳– اعتقاد و روش و سیرت خوب و پسندیده .

آشتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم