آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آستانه و درگاه

0

آستانه و درگاه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آستانه و درگاه بالایی، مرد و سرپرست خانه و آستانه پایینی «کدبانو» می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آستانۀ خانه‌ات بلند و مرتفع شده است، تعبیرش این است که به اندازه بلندی آن مال و نعمت و شرف و بزرگی بدست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات رنگارنگ است و نقش و نگار دارد، یـعـنـی به زیور و آرایش دنیوی و مادی می‌پردازی.ابن سیرین می‌گوید: اگر صاحب‌خانه ببیند که آستانه بالایی یا پایینی نو شده یا تغییر کرده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهد و زن دیگری می‌گیرد.اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود. می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود.اگر ببینی آستانۀ خانه‌ات افتاده است، یـعـنـی شرافت و بزرگی تو از بین می‌رود و پیش مردم خوار و کوچک می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آستانۀ بالایی خانه افتاد و خراب شد، یـعـنـی مرد و سرپرست خانه از دنیا می‌رود، و اگر مرد صاحب‌خانه در خواب ببیند که آستانۀ پایینی خانه ریخت یا سوخت، تعبیرش این است که کدبانوی خانه از دنیا می‌رود. اگر ببینی آستانۀ خانه بروی تو افتاده است و زیر آن گرفتار شده‌ای، تعبیرش برای تو بیم و خطر و هلاکت و نابودی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ… _ … سقف از فرازشان افتاد… (نحل-۲۶) (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند آستانه بالایی را کنده، یـعـنـی خودش را به هلاکت می‌رساند، و اگر ببیند هر دو تا آستانه را کنده و خراب کرده، یـعـنـی کدبانو و مرد و سرپرست خانه، هر دو هلاک می‌شوند.

آستانه و درگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم