آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آزار – مظلوم بودن

0

آزار – مظلوم بودن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مورد ظلم قرار گرفته‌ای، تعبیرش این است که در برابر ظالم یاری می‌شوی. اگر ببینی«پادشاه» به تو ظلم می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مظلوم هستی ولی کسی به تو ظلم نکرده است، یـعـنـی ظالم هستی.

آزار – مظلوم بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم