آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آزادی

0

آزادی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آزاد شده‌ای یا کسی تو را آزاد کرده‌ است، تعبیرش فوق‌العاده خوب می‌باشد، مثلا اگر بیمار باشی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی قرض تو پرداخت می‌شود، یا اگر به حج نرفته‌ای، حج را به جا می‌آوری، یا اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، اگر گناهکار هستی توبه خواهی کرد، یا اگر ناراحت و افسرده باشی، شاد و خوشحال می‌شوی، یا اگر زندانی هستی، خلاص می‌شوی .

آزادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم