آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آدامس و سقز و… (چیزهایی برای جویدن )

0

آدامس و سقز و… (چیزهایی برای جویدن )

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آدامس یا سقز و… میجوی، تعبیرش این است که مال و نعمت را با درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.اگر ببینی آدامس یا سقز و… را روی آتش گذاشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال تو کاهش می‌یابد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی مصطکی [نوعی صمغ] میجوی، یـعـنـی با کسی بحث و جدل و بگومگو می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی مصطکی داری، تعبیرش معاش و معیشت می‌باشد.

آدامس و سقز و… (چیزهایی برای جویدن )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم